Cynhyrchion

Yr adnodd

Mae pren yn ddeunydd perffaith ar gyfer anghenion heddiw. Mae’n ysgafn ac yn hawdd ei ddefnyddio, mae’n wastraff effeithlon a, phan gaiff ei drin gan ddefnyddio’r dechnoleg gadwolyn ddiweddaraf, bydd yn para blynyddoedd.
Mae ganddo hefyd y cymwysterau amgylcheddol gorau oll. Gall coedwigoedd a reolir gynhyrchu cyflenwad diddiwedd o bren, sy’n adnodd adnewyddadwy, ac wrth iddynt dyfu maent yn arafu’r broses newid hinsawdd drwy droi carbon deuocsid yn ocsigen.  

harvesting  processing off  final products off

weld ein rhestr lawn o gynhyrchion cliciwch yma