prosesu

Prosesu’r deunydd crai

Rydym yn trin ein pren gan ddefnyddio’r system gadwolyn ddiweddaraf un sy’n sicrhau bod y coed a brynwch yn eich gwasanaethu’n hirach. TANALISED® E yw’r gorau sydd ar gael. Mae’n broses fanwl gywir fodern sy’n gwarchod y pren yn y tymor hir rhag pydredd ffwngaidd ac yn cadw pryfed draw. Gan ddefnyddio technoleg pwysau sugno, mae’r system yn gwarchod coed â TANALITH®E, cadwolyn sy’n gwneud y defnydd gorau o’r dechnoleg trïasol copr ddiweddaraf. Mae cynhyrchion wedi’u trin yn berffaith i’w defnyddio dan do ac yn yr awyr agored ac uwchlaw’r ddaear, yn y ddaear ac mewn cysylltiad â dŵr. Darllenwch fwy.

harvesting final products off

Yn ôl i gynhyrchion