Cynhyrchion Gorffenedig

Y cynhyrchion gorffenedig

Rydym yn defnyddio’r goeden gyfan. Mae ein melin lifio sy’n cael ei thywys gan laser yn sicrhau y gallwn ddefnyddio coed crwn mor effeithlon â phosibl – caiff hyd yn oed rhisgl, asglodion pren a blawd llif eu defnyddio’n dda. Mae ein cynhyrchion yn cynnwys pyst a rheiliau, byrddau min pluen, byrddau gro a deunydd capio a rheiliau croes – I weld ein rhestr lawn o gynhyrchion cliciwch yma

harvesting  processing off 
Yn ôl i gynhyrchion