Cynaeafu

Cynaeafu a chludo

Dim ond coed pren meddal o’r ansawdd gorau rydyn ni’n eu prynu – yn bennaf ffynidwydd Douglas, llarwydd a phyrwydd – ac rydym yn eu cael o goedwigoedd o fewn 50 milltir o’n melin. Daw’r pren atom ar ffurf boncyffion 50mm i 600mm o ddiamedr ac 1.65m i 4.2m o hyd. Gan weithio gyda phartneriaid cludo dibynadwy, rydym yn symud llwythi o goed crwn i’r felin mewn ffordd sy’n lleihau tagfeydd traffig ac sy’n sicrhau nad yw’r lorïau byth ar y ffordd yn wag.

processing off  final products off
Yn ôl i gynhyrchion